JPARK บริหารอาคารจอดรถศิริราช ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี

HoonSmart.com>>เจนก้องไกล (JPARK) คว้างานบริหารอาคารจอดรถศิริราช 1,014 ช่องจอด สัมปทาน 30 ปี

นายจสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจนก้องไกล (JPARK) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถยนต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 1,014 ช่องจอด ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี โดยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการให้บริการสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการประชาชน สนับสนันการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งโครงการบริหารอาคารจอดรถดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยทั้งใน และนอกศูนย์การแพทย์กาญนาภิเษก