BCP ไตรมาส 3/61 กำไร 1.8 พันล้าน เพิ่มขึ้น 75%

“บางจาก คอร์ปอเรชั่น” อวดกำไรไตรมาส 3/61 จำนวน 1.8 พันล้านบาท เติบโต 75% จากงวดปีก่อน กวาดรายได้รวม 5.3 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 37% ธุรกิจโรงกลั่นผลิตเต็มสูบ ค่าการกลั่นปรับตัวดีขึ้นและรับรู้กำไรบริษัทย่อยขายโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น 795 ล้านบาท

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แจ้งผลดำเนินงานไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 กำไรสุทธิ 1,856.35 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.35 บาท เพิ่มขึ้น 75% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,060.32 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.77 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 4,009.33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.91 บาท ลดลง 3% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 4,136.71 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.00 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 3/2561 จำนวน 53,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยผลดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นค่อนข้ามาก โดยหลักมาจากธุรกิจโรงกลั่นที่มีอัตราการผลิตในระดับสูงและค่าการกลั่นปรับตัวดีขึ้นและธุรกิจพลังงานไฟฟ้ารับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโซลาร์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท บีซีพีจี (BCPG) จำนวน 795 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 118.82 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 99% ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น ซึ่งเป็นสถิติอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ค่าการกลั่นรวมเพิ่มขึ้น 5% จากงวเดียวกันของปีก่อนและเพิ่ม 17% จากไตรมาสก่อนหน้า จากค่าการกลั่นพื้นฐานเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นหลังจากช่วงการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นประจำปี ประกอบกับต้นทุนน้ำมันดิบได้รับประโยชน์จากส่วนต่างราคาน้ำมันดิบ