“เซ็น คอร์ปอเรชั่น” ยื่นไฟลิ่ง IPO 75 ล้านหุ้น เข้า SET

“เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ดัง แฟรนไชส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเสนอขาย IPO 75 ล้านหุ้น รุกใหญ่ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสเต็มรูปแบบ ระดมทุนนำเงินขยายและปรับปรุงสาขาร้านอาหาร พร้อมตั้งเป้าดันยอดขายแตะ 1 หมื่นล้านบาทภายในปี 66

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป หรือ ZEN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสริมศักยภาพรองรับแผนงานการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารมาอย่างยาวนานกว่า 27 ปีในประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าผลักดันยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2566 และมีวิสัยทัศน์องค์กรก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเข้าลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารรวมถึงธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย 7 บริษัทที่ถือหุ้น 100% ซึ่งสามารถแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ 2. ธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และ 3. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ประกอบด้วย ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และบริการจัดเลี้ยง (Catering) ธุรกิจให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) และธุรกิจอาหารค้าปลีกผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลาย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งมีการขยายเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อการเติบโตในระยะยาว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารไทยภายใต้การดำเนินงานรวม 11 แบรนด์ แบ่งเป็น แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ ได้แก่ 1. ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม (Authentic Japanese Food) 2. Musha by ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ 3. Sushi Cyu Carnival Yakiniku ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม 4. AKA ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น (Yakiniku) 5. Testu ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม และ 6. On the Table Tokyo Café ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์

และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย 5 แบรนด์ ได้แก่ 1. ตำมั่ว ร้านอาหารไทย-อีสาน 2. ลาวญวน ร้านอาหารไทย-อีสานและเวียดนาม 3. แจ่วฮ้อน ร้านอาหารประเภทสุกี้ลาวหรือจิ้มจุ่ม 4. เฝอ ร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม และ 5. de Tummour ร้านอาหารไทย-อีสานแบบพรีเมี่ยม โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีร้านอาหารที่เปิดดำเนินการภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 237 สาขา แบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย 156 สาขา และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น 81 สาขา ซึ่งเป็นร้านอาหารที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของจำนวน 101 สาขา ที่เหลือเป็นสาขาแฟรนไชส์จำนวน 136 สาขา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZEN กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการฟู้ดเซอร์วิส (Food Service) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองการเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในทุกระดับ ทั้งกลุ่มที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการทานอาหารนอกบ้านและกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์นิยมทำอาหารรับประทานเองภายในครอบครัว โดยกลุ่มบริษัทฯ จะอาศัยจุดแข็งด้านแบรนด์ร้านอาหารที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตลอดจนการให้บริการด้านฟู้ดเซอร์วิสที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมในทุกเซกเมนต์เพื่อผลักดันการเติบโต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนขยายสาขาและปรับปรุงร้านอาหาร นำเสนอแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ รวมถึงมองโอกาสการลงทุนเข้าซื้อกิจการเพื่อรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) เป็นที่เรียบร้อย

ปัจจุบันบริษัท ซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 225 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

ทั้งนี้ กลุ่มเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การขยายและปรับปรุงสาขาร้านอาหาร การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน