JASIF ได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนจาก 3BB ครบถ้วน 654.4 ลบ.

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” เผย “กองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน” (JASIF) ได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนจาก “ทริปเปิลที บรอดแบนด์” ครบถ้วน 654.4 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 15 ก.ย.2566 กองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนจำนวน 654.4 ล้านบาท ครบถ้วนเต็มจำนวน จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ แล้ว