บลจ.ยูโอบี เข้าร่วม “โครงการออมเบอร์ 5” กระตุ้นให้เริ่มต้นการออม

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เข้าร่วม “โครงการออมเบอร์ 5” หนึ่งในความร่วมมือของสถาบันการเงินในตลาดทุนไทย กระตุ้นให้เริ่มต้นการออม เพื่อวางรากฐานความมั่นคงของสุขภาพการเงินในระยะยาว

โครงการออมเบอร์ 5 ที่เกิดจากความร่วมมือของตลาดทุนไทยรวมถึง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ที่ตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยในอนาคตอันใกล้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ สร้างวินัยการออมเพื่อสุขภาพการเงินที่ดีในระยะยาว จึงได้นำเสนอรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการออมโดยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ และลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทในกองทุนที่ร่วมรายการสำเร็จภายในช่วงวันที่ 5 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 และทำการลงทุนต่อเนื่องแบบประจำ (RSP) ขั้นต่ำ 500 บาท จนครบ 12 เดือน ภายใน 30 ธันวาคม 2567 จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF) มูลค่า 500 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.ยูโอบีกําหนด หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uobam.co.th/th/publication/download/304