“เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์”กลุ่ม GC ออกหุ้นกู้ 3-10 ปี ดอกเบี้ย 4.10-5.09%

HoonSmart.com>>บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC Polymers) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน(PP) รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในไทยและบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียใต้ในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC)เตรียมขายหุ้นกู้อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.10%-5.09% เรทติ้ง A-(tha) ต่อผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ ในเดือนต.ค. 2566 นี้ ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นายคอร์โซ อูซีลลี่ (Mr. Corso Uzielli) ประธานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC Polymers) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนหรือ PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 40 ปี อีกทั้งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC)เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี ซึ่งจะมีการแจ้งอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 5 ปี ช่วงอัตราดอกเบี้ย 4.10%-4.40% ต่อปี ชุดที่ 3 รุ่นอายุ 7 ปี ช่วงอัตราดอกเบี้ย 4.45%-4.75% ต่อปี และชุดที่ 4 รุ่นอายุ 10 ปี ช่วงอัตราดอกเบี้ย 4.79%-5.09% ต่อปี

สำหรับอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9 ต.ค. 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 10 ต.ค. 2566

ทั้งนี้ หุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A-(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 สะท้อนถึง ความเป็นผู้นำในธุรกิจเม็ด PP รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ HMC Polymers สามารถมุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

นายคอร์โซ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา HMC Polymers มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจทุก ๆ มิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดจาก LyondellBasell หนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตเม็ดพลาสติก PP ระดับโลก มาประยุกต์ใช้

“เมื่อรวมกับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จาก GC ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงสามารถผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty Product) และเกรดคุณภาพสูง (Differentiated Product) ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตลาด เพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น รวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วย”นายคอร์โซ กล่าว

น.ส.อังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธาน สายการเงิน บัญชีและงานสนับสนุนองค์กร บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC Polymers) กล่าวเสริมว่า คาดว่าปี 2566 ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะมีทิศทางที่ดีขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 HMC Polymers มีรายได้จากการขายสุทธิ 12,825 ล้านบาท สำหรับภาพรวมฐานะการเงินมีความแข็งแกร่ง ด้วยสัดส่วนของทุนที่สูง และ มีสภาพคล่องในระดับเพียงพอ ประกอบด้วยความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงส่งผลให้ HMC Polymers และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตอยู่ในระดับ A-

ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคง “ENDLESS POSSIBILITIES OF INVESTMENT CHOICE” ไปพร้อมกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ HMC Polymers ภายใต้แนวคิด “INNOVATE ENDLESS POSSIBILITIES” หรือ “นวัตกรรมสร้างสรรค์…ไม่สิ้นสุด” มุ่งขับเคลื่อนความมั่นคงทางธุรกิจ ควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

ปัจจุบัน บริษัท HMC Polymers มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PP มากกว่า 1,000,000 ตันต่อปี และเป็นผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP แบบครบวงจรระดับแนวหน้าและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยเม็ดพลาสติก PP ของ HMC Polymers นำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พบได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสุขอนามัย รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อและสิ่งทอ เป็นต้น

สำหรับ ผู้สนใจลงทุน สามารถติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์