WORLD ทุ่ม 1.8 พันล้านซื้อที่ดินป่าตองภูเก็ตผุดโครงการใหม่

บอร์ด เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น ไฟเขียวซื้อที่ดินกว่า 52 ไร่ใน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มูลค่า 1.8 พันล้านบาท สร้างโรงแรมระดับ 5-6 ดาว พัฒนาที่ดินขายเป็นโซนพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ติดถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มูลค่า 1,800 ล้านบาท โดยการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้ สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภคเพื่อขายเป็นโรงแรมระดับ 5-6 ดาว การพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภคเพื่อขายเป็นโซนพาณิชยกรรม และการพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภคเพื่อขายเป็นโซนที่อยู่อาศัย