SCCC กำไร Q3 กว่า 887 ล้านบาท โต 44%

“ปูนซีเมนต์นครหลวง” กำไรสุทธิไตรมาส 3/61 จำนวน 887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วน 9 เดือน กำไร 2.74 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 94% ยอดขายปูนเติบโต ปรับโครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนผลิตหนุน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 กำไรสุทธิ 887.37 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.98 บาท เพิ่มขึ้น 44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 617.47 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.07 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 2,741.58 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 9.20 บาท เพิ่มขึ้น 94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,413.13 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.27 บาท

สำหรับงวด 9 เดือนของกลุ่มบริษัท ฯ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีก่อน โดยเป็นผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้กำไรจากการจำหน่ายสินค้าสูงขึ้นและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในตลาดประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่ม ขณะที่ธุรกิจในประเทศเวียดนามและบังคลาเทศยังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยเติบโตทั้งในด้านปริมาณการขายและแนวโนม้ราคาที่เป็นบวกส่งผลดีต่อผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้สุทธิ 33.746 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแข็งแกร่งในประเทศเวียดนามและประเทศบังคลาเทศ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในด้านการปรับโครสร้างทางธุรกิจ การลดต้นทุนการผลิตและการลดต้นทุนคงที่ในการดำเนินงาน โดยกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนเพิ่มขึ้น 94% จากงวดปีก่อน ขณะที่งวด 9 เดือนปี 2560 ได้รับผลกระทบจากการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 0.8 พันล้านบาท

ในขณะที่งวดไตรมาส 3/61 เติบโตต่อเนื่องโดยมีรายได้สุทธิ 11,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง