บอร์ดก.ล.ต.นัดคุยบอร์ดตลท.3 ส.ค.นี้ เข้มกำกับ-ตรวจสอบบจ.ตามใบสั่งรมว.คลัง

HoonSmart.com>>คณะกรรมการก.ล.ต.นัดประชุมกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 3 ส.ค.นี้ ตามคำสั่งของรมว.คลัง หามาตรการป้องกันบจ.สร้างรายได้เทียม หวั่นซ้ำรอย “สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” (STARK) ตกแต่งบัญชี สร้างความเสียหายมหาศาลแก่นักลงทุนทั้งหุ้นกู้และหุ้นสามัญ ทำตลาดทุนขาดความเชื่อมั่น  

แหล่งข่าวจากวงการตลาดทุน เปิดเผยว่า คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) จะมีการประชุมร่วมกันในช่วงบ่ายของวันที่ 3 ส.ค. 2566 ตามคำสั่งของนาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา  เมื่อครั้งไปรายงานผลการแก้ไขปัญหาคดีประวัติศาสตร์ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ตกแต่งบัญชีมานาน  โดยทุกส่วนงานตรวจสอบไม่พบ จึงสั่งให้ทั้งสองหน่วยงานไปหามาตรการป้องกันบริษัทจดทะเบียน(บจ.)สร้างรายได้เทียม  และปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตลาดทุนไทย

“การประชุมบอร์ดของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติม  จากที่ประกาศก่อนหน้านี้ที่จะมีการปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ เช่น การรับบริษัทจดทะเบียนใหม่และการเข้าจดทะเบียนทางอ้อมหรือ backdoor listing”แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับความผิดในการตกแต่งงบการเงินในปี 2564 และปี 2565 ของ STARK  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้หุ้น STARK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมอีก 1 เหตุ ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขด้วยการนำส่งงบการเงินประจำปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2567 และความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินดังกล่าวจะต้องไม่มีประเด็นสำคัญ

กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ บริษัทฯจะต้องแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2569