‘ออมสิน’ขึ้นดบ.เงินกู้ 0.25% ส่วนเงินฝากปรับสูงสุด 0.35%

HoonSmart.com>>ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามนโยบาย กนง.  โดยดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.25% พิจารณาปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนเงินฝากปรับขึ้นสูงสุด 0.35 % มีผล 8 มิ.ย. 2566 นอกจากนี้ยังออกแคมเปญเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง  

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% ต่อปี เป็น 2.00% ต่อปี มีผลวันที่ 31  พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.35% ต่อปี เพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์ตามทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้น โดยที่ผ่านมาธนาคารได้มีการออกแคมเปญเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูง สลากออมสินพิเศษที่ปรับเพิ่มทั้งดอกเบี้ย เงินรางวัลที่ 1 และเงินรางวัลพิเศษ เป็นต้น

สำหรับด้านเงินกู้ ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกประเภทในอัตรา 0.25% ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยประคับประคองและดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนัก โดยจะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR สำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคารอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป