ครม.อนุมัติขึ้นค่าโดยสาร MRT 3 สถานี เริ่ม 1 ธ.ค.61

ครม.อนุมัติขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT เฉพาะ 3 สถานี ในสถานีที่ 5,8,11 นับจากสถานีที่เริ่มเดินทาง เริ่ม 1 ธ.ค.61 กรอบราคาเริ่มต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท ตามเดิม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (24 ต.ค.) มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร ตามสัญญาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ โดยจะมีผลในวันที่ 1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เสนอ

ทั้งนี้ หลังจากครม.เห็นชอบการปรับขึ้นค่าโดยสารแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้า ก่อนมีผลบังคับใช้ 30 วัน ทำให้รฟม.ยังคิดค่าโดยสารเดิมไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2561 โดยจะมีการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารใหม่ในวันที่ 1 ธ.ค.2561 เป็นต้นไป

ตามสัญญาสัมปทานจะต้องปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) หรือ MRT ช่วงหัวลำโพงบางซื่อตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ทุก 2 ปี ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมีการปรับค่าโดยสารใหม่ จำนวน 3 สถานี คือที่สถานีที่ 5,8,11 นับจากสถานีที่เริ่มเดินทาง จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันสถานีละ 1 บาท ขณะที่ค่าโดยสารยังคงกรอบราคาเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท

ส่วนการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าลงนั้นจะลดลงกึ่งหนึ่งให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรรวมทั้งยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้แก่เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร