บลจ.ยูโอบีเปิดขายกองทุน UGISFX ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี เสิร์ฟกองทุนใหม่ “ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์” (UGISFX) ตอบโจทย์นักลงทุนมองหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เปิดขาย IPO ตั้งแต่ 27 มิ.ย.- 9 ก.ค.67

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี มองภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกมีทิศทางที่ชะลอตัวลง นโยบายการเงินทั่วโลกมีแนวโน้มผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้หลายกลุ่มปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจ อายุเฉลี่ยของพอร์ตอยู่ในจุดที่เหมาะสม โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอายุปานกลาง ซึ่งมองว่าจะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับลดลงในระยะถัดไป อีกทั้งตราสารหนี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีหลังจบวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ย ภาวะตลาดดังกล่าวจึงเป็นโอกาสเข้าลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

บลจ.ยูโอบี จึงนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (UGISFX) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

สำหรับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (UGISFX) ระดับความเสี่ยง 5 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Unhedged คือ กองทุนจะเปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนหลักมีกลยุทธ์สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ด้วยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก มีการบริหารแบบยืดหยุ่นปรับพอร์ตลงทุนให้มีความสอดคล้องกับภาวะตลาด เน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน บริหารจัดการโดย PIMCO ผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก กองทุนหลักให้ความสำคัญกับคุณภาพและสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ลงทุน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่อง โดยเพิ่มการลงทุนใน Agency MBS ที่ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่ามีระดับราคาที่น่าสนใจ

ดังนั้นกองทุน UGISFX จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกผ่านกองทุนหลักและโอกาสรับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00820/UGISFX-N

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 www.uobam.co.th