NER ควงAPM พบกองทุนฟิลลิปสิงคโปร์

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปร เมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทั้งชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER และคณะผู้บริหาร ไปนำเสนอข้อมูลที่ฟิลลิปแคปปิตอล สิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยวิชา โตมานะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารจาก Phillip Securities (Singapore) Pte Ltd ให้การต้อนรับ