GULF จับมือกับ Google ให้บริการระบบคลาวด์ในไทย

HoonSmart.com>>”กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์”(GULF)ส่งบริษัทย่อย”กัลฟ์ เอดจ์”(Gulf Edge) ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท กูเกิ้ล เอเชีย แปซิฟิก (Google) เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ Google Distributed Cloud air-gapped (GDC air-gapped) โดยบริษัทฯ จะดำเนินงานในฐานะ Managed GDC Provider ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Google Cloud ที่จะช่วยผลักดันการใช้งาน GDC air-gapped สำหรับองค์กรในไทย ผ่านการให้คำปรึกษาและบริการจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดการดูแลระบบอย่างครบวงจร

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เล็งเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการลงทุนในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและธุรกิจดาวเทียม อีกทั้งได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (data center) โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (digital infrastructure ecosystem) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของบริษัทฯ และเป็นการตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2567 บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ (Gulf Edge) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ (“GSA DC”) ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท กูเกิ้ล เอเชีย แปซิฟิก (Google) เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ Google Distributed Cloud air-gapped (GDC air-gapped) ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไร้ซึ่งการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูง โดยบริษัทฯ จะดำเนินงานในฐานะ Managed GDC Provider ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Google
Cloud ที่จะช่วยผลักดันการใช้งาน GDC air-gapped สำหรับองค์กรในประเทศไทย ผ่านการให้คำปรึกษาและบริการจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดการดูแลระบบอย่างครบวงจร

ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบ GDC air-gapped ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับ เช่น การให้บริการทางการแพทย์ พลังงานและสาธารณูปโภค หรือการให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ โดยศูนย์ข้อมูลของ GSA DC สามารถรองรับการติดตั้งระบบคลาวด์ดังกล่าวในขอบเขตความร่วมมือนี้ได้ด้วย

Gulf Edge เป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมมือกับ Google เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการระบบคลาวด์ในหลายรูปแบบ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence: AI) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation) และขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสความเป็นไปได้ให้บริษัทฯ สามารถขยายการดำเนินงานทางธุรกิจไปสู่บริการอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Google Cloud ในอนาคตได้ เช่น นวัตกรรม AIและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์(cybersecurity)

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ ๆ ในประเทศ โดยมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาคธุรกิจและภาคการเงิน มีธุรกิจในเครือที่ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถสนับสนุนความต้องการพลังงานสะอาดในธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้ ในขณะที่ Google Cloud เป็นผู้นำตลาดด้านธุรกิจคลาวด์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และนวัตกรรม AI ซึ่งได้รับความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรทางเทคโนโลยีขององค์กรต่าง ๆ กว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก รวมถึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านนวัตกรรม AI มาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองบริษัทจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคตสำหรับภาคโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต่อไป