10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ฟิลลิปตราสารหนี้ไทยPBOND4.003.510.56--
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.562.902.04--
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.752.811.85--
4เค ตราสารหนี้ AB 2022AK-AB22A1.092.510.73--
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED1.582.451.49--
6เค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-FIXED-Z2.362.45----
7เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF1.582.45----
8เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.992.351.42--
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C1.902.28----
10กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้KFENFIX2.202.210.66--

Short Term Bond_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.494.201.581.59
2เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB1.481.931.301.76
3เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-CBOND-Z1.451.86----
4ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF1.241.850.941.38
5กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y1.351.841.22--
6เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัมSMARTMF1.431.710.611.19
7เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมSMARTSSF1.431.71----
8แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHDEBTPVD1.351.670.64--
9เค แพลน 1K-PLAN11.341.590.901.35
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF1.091.571.30--

Money Market_Apr. 2023

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.580.850.56--
2ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.610.840.390.66
3เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.580.810.430.69
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.510.790.60.95
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.510.780.560.90
6แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHMM-L0.510.77----
7ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.520.770.500.79
8ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.540.76----
9เค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-SF-A0.500.750.490.8
10ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.480.740.550.78

Global Bond_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX-8.592.072.262.34
2ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST-8.511.732.542.96
3ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I0.320.16----
4ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF0.19-0.11----
5เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC3.60-0.182.930.12
6เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR3.66-0.252.930.10
7ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus1.70-0.28----
8วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I5.07-0.503.441.07
9วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R4.94-0.753.180.82
10กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมKF-SINCOME3.21-1.261.260.46

Emerging Market Bond_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND2.02-1.94----
2ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)3.97-3.27----
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND7.99-4.49-2.77-0.77
4แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าASP-CHINABOND-A2.26-6.34----
5แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติASP-CHINABOND-R2.20-6.44----
6ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB6.50-6.85-5.07-2.58
7เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A2.11-6.87----
8อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB6.40-8.10-3.12-4.23
9ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF4.82-8.86-1.97-2.98
10เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าK-APB-A(A)14.65-8.94-3.47-2.31

https://hoonsmart.com/archives/307883
https://hoonsmart.com/archives/307916
https://hoonsmart.com/archives/307939

ขอบคุณข้อมูลจาก