10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T1.432.1016.274.80
2พรินซิเพิล หุ้นระยะยาว TPRINCIPAL LTF-T-1.060.4210.91-0.94
3พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล TPRINCIPAL 70LTFD-T -0.620.337.53-0.68
4เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF0.130.261.08-0.31
5กรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว ชนิด LTFKSLTF-L-1.270.119.28-1.74
6ฟิลลิป หุ้นระยะยาวP-LTF-1.91-0.458.49-2.19
7บีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาวBCAP-MSCITH LTF-2.59-0.745.14--
8อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/301.03-1.323.43-1.74
9Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาวBIG CAP-D LTF-2.81-1.524.95-4.20
10บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผลBBASICDLTF-0.33-1.704.83-3.49

RMF - Quity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP5.539.0212.665.50
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC4.518.368.087.72
3ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF5.497.9311.915.15
4ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBJERMF4.867.4211.444.85
5ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HealthcareRMF3.146.646.906.63
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU13.716.6113.636.06
7เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF2.186.596.647.25
8ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF15.156.3913.817.62
9ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTEURMF-P13.936.19----
10ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A13.936.1913.446.20

RMF - Allocation_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5CPRMF52.251.41-0.59-0.32
2เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.260.370.420.30
3คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3CPRMF30.440.30-0.72-0.66
4คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4CPRMF40.310.14-0.61-0.46
5กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF0.18-0.031.980.55
6ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF-0.93-0.208.30-1.77
7กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพKFHAPPYRMF0.21-0.420.18-0.44
8คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF2-0.02-0.53-0.050.39
9คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1CPRMF1-0.11-0.58-0.21-0.11
10เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF0.03-1.653.690.58

RMF - Fixed Income_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.562.902.042.24
2ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF1.241.850.941.38
3ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM21.991.810.021.08
4เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.711.790.981.43
5แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF2.451.730.350.86
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.361.670.78--
7บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพBFRMF1.551.650.190.82
8กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF1.211.560.811.43
9ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF1.211.550.911.21
10กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.551.500.871.27

RMF - Othe_Apr. 2023.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGoldRMF-UH7.772.155.518.70
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF7.731.865.508.63
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF16.670.092.935.98
4วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A14.82-0.322.765.73
5วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P14.81-0.32----
6เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF17.15-0.763.006.22
7ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF17.56-0.802.665.9
8เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF14.76-1.362.295.81
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGoldRMF-H15.90-1.672.405.83
10กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF16.56-1.760.754.43

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก