ดีพี เซอร์เวย์ฯ จับมือ เอสยาม สำรวจ-ปรึกษาด้านวิศวกรรม

HoonSmart.com>>DP Survey  ในเครือทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จับมือ ASIAM ในเครือบริษัททางยกระดับดอนเมือง ร่วมสำรวจ ซ่อมแซม ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ลูกค้าประกันภัย สร้างความต่างด้านบริการ

นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ หรือ “DP Survey” และ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการ บริษัท เอ สยาม
อินฟรา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม

นายจุมพล เปิดเผยว่า “DP Survey” เป็นบริษัทสำรวจภัยที่อยู่ในเครือบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ทำการบริหารจัดการสินไหมการประกันภัยทุกประเภทแบบครบวงจร
ตั้งแต่การสำรวจภัยและประเมินความเสียหาย การตรวจสภาพทรัพย์สินก่อนเอาประกันภัย การเรียกร้องคู่กรณี
และการดำเนินการทางกฎหมายให้กับบริษัทประกันวินาศภัย

การร่วมมือกับบริษัท เอ สยามอินฟรา จำกัด หรือ “เอ สยาม” ที่อยู่ในเครือ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการสำรวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน
ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมแซม การปรับปรุง และการเพิ่มความแข็งแรงโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมโยธา
เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ทำประกันภัยว่าจะได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ

รวมทั้งใช้เทคนิคและวัสดุต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลปัจจุบันการแข่งขันด้านธุรกิจประกันวินาศภัยมุ่งเน้นการให้บริการเพิ่มขึ้นลูกค้าต่างต้องการทำประกันภัยกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นธรรม ให้บริการรวดเร็ว

จึงมั่นใจว่าภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
จะเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ “DP Survey”ให้สามารถยืนหนึ่งในธุรกิจสำรวจภัยแบบครบวงจร และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ “เอ สยาม”ให้เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างอย่างรอบด้าน
ภายใต้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อการบริการมากที่สุด