ที ไลฟ์ ตั้ง อินชัวร์ฮับ ขายประกันชีวิต ขยายฐานลูกค้าดันเบี้ยเข้าเป้า 2 พันล.

HoonSmart.com>>ที ไลฟ์ เดินหน้าเพิ่มช่องทางขายผ่านโบรคเกอร์ ดันเบี้ยประกันชีวิตทะลุเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life) กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของช่องทางการขาย การหาฐานลูกค้าและคู่ค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ด้านสะสมทรัพย์ การคุ้มครองสินเชื่อ และประกันภัยกลุ่ม ซึ่งจะสามารถสร้างให้สินทรัพย์ในภาพรวมของบริษัท มีการเติบโตมากขึ้นในปีนี้

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัท เติบโตมากขึ้นนั้นคือ การพัฒนาช่องทางการตลาดที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการตลาดในแต่ละช่องทางการขายให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับคู่ค้าและลูกค้ารายใหม่ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างตลอดเวลา

ปัจจุบัน ช่องทางขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สำคัญของบริษัท คือ การขายผ่านบริษัทโบรคเกอร์ ล่าสุดได้ แต่งตั้ง InsureHub หนึ่งในผู้นำบริษัทโบรคเกอร์ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานเป็นนายหน้าขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัท ซึ่งในปีนี้บริษัท มีนโยบายในการขายผ่านช่องทางนี้ให้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 40%

การเพิ่มช่องทางขายผ่านบริษัทโบรคเกอร์อย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้บริษัท บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันชีวิตในปีนี้ที่ตั้งไว้จำนวน 2,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน

บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพของการบริการและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่บริษัท มีความเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยังเร่งปรับปรุงการทำงานให้มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพในการบริการและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน