IRPC จับมือ VINIS พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ EPS

HoonSmart.com>> IRPC ร่วมมือกับ VINIS GmbH พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ EPS เพื่อศึกษาและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของตลาด specialty products

นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) หรือ  ร่วมกับ Mr. Nico Witt, Managing Director บริษัท VINIS GmbH ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ Expandable Polystyrene (EPS) เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของตลาดที่เป็น specialty products และตอบโจทย์เรื่อง recycle plastic ที่สามารถช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน (CO2) ในกระบวนการผลิตของ EPS ในอนาคต ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตและสิ่งแวดล้อม “ไออาร์พีซี สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”