กรุงเทพประกันชีวิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานประจำปี 2567 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต  (BLA) นำโดยโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Bangkok Life Honor Awards ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ พนักงานที่ทำงานให้บริษัทมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ขึ้นไป รวมทั้งพนักงานที่ได้รับเกียรติบัตร The Fellow, Life Management Institute (FLMI) จากสมาคม Life Office Management Association (LOMA) โดยมีพนักงานเข้าร่วมรับรางวัล ทั้งหมด จำนวน 80 คน

พิธีมอบรางวัลนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อขอบคุณและยกย่องความทุ่มเทของพนักงานผู้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ ให้เพื่อนพนักงานและพนักงานรุ่นน้องในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช