SCBX ออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี ชูดอกเบี้ย 3.10% ขายรายย่อย 14-20 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> SCBX เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี แก่ประชาชนทั่วไป เคาะดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน เปิดจองซื้อ 14-20 มิ.ย67 ผ่านช่องทางดิจิทัล ชูอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของบริษัทเอกชนในระดับ ‘AA+(tha)’

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ มีอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้ม ‘Stable’ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ ‘AA+(tha)’ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน สะท้อนถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ให้ผลตอบแทนมั่นคง โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย.2567 ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ

“บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินการลงทุนให้กับคนไทย การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 นับเป็นการเปิดโอกาสอีกครั้งให้ผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้างสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนดี มีความเสี่ยงต่ำ ภายใต้สภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวน หุ้นกู้ของ SCBX ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ‘AA+(tha)’ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567) สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน กรอบการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์”นายอาทิตย์ กล่าว

การนำเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทยังคงเน้นให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลทั้งหมด ครบจบในที่เดียวผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY (“แอป SCB EASY”) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงไปยังผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ SCBX กำลังดำเนินการจัดตั้ง SCBX Debenture Club คอมมูนิตี้ของผู้ถือหุ้นกู้ SCBX เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ

“วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม SCBX อันจะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้เราเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้SCBX จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนคงที่ตลอดระยะเวลาการลงทุนอีกด้วย” นายอาทิตย์ กล่าว