KTAM ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศจาก Asia Asset Management

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงไทย” ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ จากนิตยสาร Asia Asset Management รางวัล “Best Equity Manager” สะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน “Best Member Communications” สะท้อนความตั้งใจ ใส่ใจ ดูแลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง พร้อมรางวัล CEO of the Year” มอบให้ “ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ตอกย้ำความสำเร็จในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best Awards 2023 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย พร้อมกันถึง 3 รางวัล ได้แก่

รางวัล Best Equity Manager ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน

รางวัล Best Member Communications รางวัลนี้จัดว่าเป็นรางวัลใหม่ที่มีเป็นครั้งแรกในปีนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจ ใส่ใจ ดูแลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, TikTok, YouTube, IG, Twitter และ Blockdit เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อต้องการตอบโจทย์ lifestyle ที่แตกต่างกัน และต้องการทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายต่อนักลงทุนยิ่งขึ้น

รางวัล CEO of the Year มอบให้แก่ นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ แสดงถึงศักยภาพของ นางชวินดา และทีมผู้บริหารของ KTAM ที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งผลักดัน และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้รองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ชวินดา หาญรัตนกูล

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน