GPSC ตอกย้ำศักยภาพ Avaada ชนะประมูลโซลาร์ที่อินเดียเพิ่ม 560 MW

HoonSmart.com>> “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” (GPSC) ประกาศชัยชนะครั้งที่ 2 ในปี 66 ของ “Avaada Energy” หลังคว้าประมูลโครงการโซลาร์ กำลังการผลิตเพิ่มอีก 560 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตในประเทศอินเดียทะยานต่อเนื่อง หนุนสู่เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ในปี 73 ผ่านความร่วมมือสองฝ่าย ร่วมแสวงโอกาสตลาดพลังงาน พัฒนานวัตกรรมพลังงานที่ยั่งยืน

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) ในกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย ซึ่ง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ล่าสุดประสบความสำเร็จรอบ 2 ของเดือนนี้ โดยชนะประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 560 เมกะวัตต์ (DC) ซึ่งเปิดประมูลโดย Maharashtra State Electricity Distribution หรือ MSEDCL เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตตามความต้องการใช้พลังงานในอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่สูงขึ้น

“นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญเพื่อตอกย้ำถึงศักยภาพของกลุ่ม Avaada และ GPSC ที่จะร่วมกันในการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจตามเป้าหมายการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าสู่ตลาดอินเดีย ที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบด้านพลังงาน ดังนั้นการที่ GPSC ร่วมมือกับ Avaada เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย ร่วมสร้างพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น” นายวรวัฒน์ กล่าว

ทั้งสององค์กรต่างให้ความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยี และพัฒนาพลังงานสะอาดในประเทศอินเดียและสังคมโลก พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ GPSC ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้มากกว่า 50% ภายในปี 2573 ซึ่งตลาดพลังงานในอินเดีย มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียต้องการเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ด้วยเป้าหมายในทิศทางเดียวกันที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมสีเขียว พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป

นาย Vineet Mittal ประธานกลุ่ม Avaada กล่าวว่า “รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) คือรากฐานของ Avaada และเรามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับรัฐ รัฐเป็นผู้นำในการวางนโยบายเพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียเป็นหลัก ให้สอดรับกับทิศทางการเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคส่วนพลังงานสีเขียว และมั่นใจว่าเป้าหมายที่สูงสุดและความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่พลังงานสีเขียว จะเป็นช่องทางและการสร้างโอกาสสำหรับบริษัทชั้นนำด้านพลังงานในอินเดีย การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การชนะประมูลในครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกจากการเสนอราคาในรูปแบบ e-Reverse auction ซึ่งอวาด้าเสนอราคาที่ 2.88 รูปีอินเดีย/กิโลวัตต์ชั่วโมง (~0.035 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ตามเงื่อนไขการประมูล ซึ่งจะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ที่มีอายุสัญญารับซื้อเป็นเวลา 25 ปี โดยแผนการดำเนินโครงการต้องให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 951 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อย CO2 เทียบเท่าได้ประมาณ 0.9 ล้านตันต่อปี โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้พลังงานแก่ครัวเรือนประมาณ 0.7 ล้านครัวเรือนด้วยพลังงานสีเขียว