ผถห. PJW พร้อมใจโหวตจ่ายปันผลปี 65 เพิ่ม 5 สต. XD 19 เม.ย.

ดร.ดำริ สุโขธนัง (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร สาธิต เหมมณฑารพ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) และคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี2565 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และบริษัทฯประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้มีสัญญาณที่ดี เป็นปีแห่งการ เทิร์นอะราวด์ ยอดขายเพิ่มขึ้นทั้งบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพื่อรักษาผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้