EIC เพิ่มทุนครั้งใหญ่ ซื้อธุรกิจใหม่ 350 ล้านบาท

อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ ออกหุ้นใหม่ 6.5 พันล้านหุ้น ขายผู้ถือเดิม 1 ต่อ 2 ราคาหุ้นละ 0.05 บาท ระดมเงินซื้อธุรกิจใหม่ หลังประเมิน 2 ธุรกิจในปัจจุบัน อะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ และธุรกิจสื่อนอกบ้าน มีความเสี่ยงนัยสำคัญต่อความมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC) มีมติเมื่อวันที่ 19 ต.ค 2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,681 ล้านบาท เป็น 10,221 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 6,539 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาขายหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดวันขึ้น XR วันที่ 2 พ.ย. นี้ วันที่จองซื้อและชำระเงินวันที่ 24-28 ธ.ค.2561 ทั้งนี้ บริษัทสามารถขายหุ้นในราคาต่ำกว่าพาร์ได้ เพราะบริษัทมีขาดทุนสะสม

ส่วนวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน บริษัทจะใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยง จากปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ และธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ประเภทบิลบอร์ด และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจในระยะยาว

บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ และธุรกิจบิลบอร์ด มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการความมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงมีความจำเป็น และมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดกับบริษัทได้ในทันที และไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงได้ ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวหยุดชะงักในอนาคต

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาการเข้าซื้อหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง คาดว่าจะตรวจสอบสถานะกิจการและเจรจาเงื่อนไขการซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2561 บริษัทต้องใช้เงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นทันที คาดว่าจะใช้เงินทุนในการเข้าลงทุนในจำนวนไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินไม่เกิน 317 ล้านบาท ส่วนเงินลงทุนที่เหลือบริษัทจะใช้การกู้ยืมและ/หรือกระแสเงินสดภายในของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถเข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนในส่วนที่เพิ่มไปใช้ในการลงทุนในบริษัท และ/หรือธุรกิจอื่น แต่จะเป็นธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

สำหรับ EIC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C และอยู่ระหว่างการแก้ไขฐานะการเงินแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติขายหุ้นของบริษัทย่อย คือ อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำนวน 2,322,755 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159.50 ล้านบาท ให้แก่ Mr.Lam Hung Kit แต่บริษัทอีไอซีฯ มีการลงนามต่อสัญญาเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ กับบริษัท เฮง พร็อพเพอร์ตี้ ในราคาที่สูงขึ้น จึงปรับลดราคาขายหุ้นลงเหลือ 50.63 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 117.60 ล้านบาท ซึ่งถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งคำถามถึงการปรับลดราคาขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทชี้แจงว่าต้องลดราคาเพื่อให้การซื้อขายหุ้นสำเร็จ