“กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” เฉือนขาย PROEN กว่า 4.364%

HoonSmart.com>> “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” CEO “โปรเอ็น คอร์ป” (PROEN) เฉือนขายหุ้นกว่า 13.83 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.364% เหลือถือหุ้น 15.8209% ส่วนกลุ่มถือ 42.3237%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2566 จำนวน 13,831,800 หุ้น คิดเป็น 4.364% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 50,143,900 หุ้น คิดเป็น 15.8209% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 42.3237% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ