“เศรษฐา ทวีสิน” ลาออกทุกตำแหน่ง SIRI มีผล 3 เม.ย.66

HoonSmart.com>> “แสนสิริ” เผย “เศรษฐา ทวีสิน” ยื่นขอลาออกตำแหน่ง “ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่” และทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีผล 3 เม.ย.66 ด้าน “อภิชาติ จูตระกูล” รักษาการแทน

บริษัท แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ จะเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ลาออก จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี