บลจ.บัวหลวงเฉือนขายหุ้น NETBAY-AS ออกกว่า 0.34-0.35%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ปรับพอร์ตเฉือนขาย AS ออก 1.8 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.3552% ยังถือ 14.7568% ขาย NETBAY 6.8 แสนหุ้น กว่า 0.34% เหลือถือหุ้น 4.8212%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566 จำนวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็น 0.3552% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 74,775,400 หุ้น คิดเป็น 14.7568% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2566 ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ (NETBAY) จำนวน 680,000 หุ้น คิดเป็น 0.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 9,642,400 หุ้น คิดเป็น 4.8212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น AS ปิดตลาด 30 มี.ค.2566 อยู่ที่ 14.80 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1,396.26 ล้านบาท

NETBAY ปิดที่ 23.90 บาท ลดลง 0.70 บาท หรือ -2.85% มูลค่าการซื้อขาย 75.77 ล้านบาท