บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON) จำกัด (มหาชน)

ผู้นำนวัตกรรมตรวจสอบระบบท่อลำเลียง ของเอเชียอาคเนย์

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON) ผู้นำนวัตกรรมตรวจสอบระบบท่อลำเลียง ของเอเชียอาคเนย์ ที่มีจุดขาย ทีมวิจัย-พัฒนาอุปกรณ์ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ระดมทุน ขยายธุรกิจไปเนเธอร์แลนด์ และ สหรัฐอเมริกา

หุ้นมีกำหนดเข้าซื้อ-ขายในตลาด เอ็ม เอ ไอ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566