ตลท.ผนึกทีเอชนิค ส่งเสริมความรู้ WEB3 ผู้ประกอบการเสริมแกร่งธุรกิจ

พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ร้อยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมเปิดสัมมนาหลักสูตร “WEB3 คืออะไร?” เพื่ออัปเดตเทรนด์ด้านเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสและความท้าทาย ให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เสริมแกร่งธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วม 107 ราย เมื่อ 23 มี.ค. 2566