DPAINT ปักธงรายได้ปี 68 แตะ 2,000 ลบ. เน้นจับกลุ่มตลาดพรีเมียม

HoonSmart.com>>”สีเดลต้า”(DPAINT) ตั้งเป้ารายได้ปี 66 ราว 1,200 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% เน้นจับกลุ่มตลาดระดับพรีเมียมและระดับกลาง ชูกลยุทธ์ 360 Integrated Development เต็มรูปแบบ ปักธงรายได้โต 100% ภายในปี 68 คาดมีรายได้แตะ 2,000 ล้านบาท ด้านกำไรขั้นต้นปี 66 มีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น จากราคาวัตถุดิบบางส่วนเริ่มทยอยปรับตัวลดลง

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีเดลต้า (DPAINT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็น 1 ในผู้นำในอุตสาหกรรมสี และ เคมีก่อสร้างแบบครบวงจร  บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 100% ภายใน 3 ปี ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ 360 Integrated Development เต็มรูปแบบ ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน อัตราปีละ 30 %

DPAINT ได้วางแผนกลยุทธ์ที่หลากหลายคือ 1. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสีทาอาคารและเคมีก่อสร้าง 2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 3. มุ่งเน้นตลาดสีระดับพรีเมียม และระดับกลาง 4. เพิ่มรายได้จากการขายโครงการ 5. ขยายตลาดประเทศกลุ่ม CLMV 6. ลงทุนหรือร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง Synergy 7. เสริมทีมบริหารระดับสูงและระดับกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัท แต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  (Co-CEO)  ร่วมกับนายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งนายมงคล เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมสี และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างของไทยหลายแห่ง อาทิ กลุ่ม SCG (ปูนซิเมนต์ไทย) และกลุ่ม บริษัท ทีโอเอ  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานมากกว่า 30 ปี

นายมงคล จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ DPAINT ภายใต้แผนกลยุทธ์ผู้นำสีแห่งนวัตกรรม และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การขยายช่องทางการขายสินค้า เพิ่มสินค้าเข้าขยายสู่ตลาด CLMV การร่วมทุนหรือเพิ่มพันธมิตร (Joint Venture) และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานขาย รวมไปถึงการต่อยอดธุรกิจให้มีความเติบโตแบบก้าวกระโดด จนสามารถเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับสากลได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างดี

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม DPAINT กล่าวว่า  รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสีเดลต้า หนึ่งในผู้นำด้าน สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 ได้กำหนดเป้ารายได้ให้เติบโตประมาณ 1,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 30%

เน้นจับกลุ่มตลาดระดับพรีเมียมและระดับกลาง ซึ่งเป็นเซกเมนต์ใหญ่ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งขยายธุรกิจกลุ่มเคมีก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ อีกทั้งแนวคิดการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร โดยจะนำศักยภาพพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาส่งเสริมและพัฒนาตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มสีทาอาคาร และเคมีก่อสร้าง เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกับทุกการใช้งาน และตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าในตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ผมมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสานต่อนโยบายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาโอกาส ในการลงทุนทั้งทางด้านธุรกิจสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน DPAINT เปิดเผยถึงทิศทางการเติบโตทางการเงินของบริษัทฯ ว่า เห็นโอกาสการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแนวราบและโครงการอาคารสูง ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนโอกาสจากธุรกิจฮาร์ดแวร์ที่ยังมีโอกาสการเติบโตได้อีกมาก

นอกจากนี้กำไรขั้นต้นในปี 2566 ยังมีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบบางส่วนเริ่มทยอยปรับตัวลดลง นอกจากนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้การเติบโตภายใน 3 ปีข้างหน้า หรือในปี 2568 คาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสีทาอาคาร 2. กลุ่มเคมีภัณฑ์และก่อสร้าง และกลุ่มอื่นๆ

DPAINT มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการลงทุนหรือร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนใน บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์จำหน่ายสีทาอาคารชั้นนำของไทย มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถือหุ้นในอัตรา 15% ด้วยงบลงทุนไม่เกิน 75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์สถานะพร้อมประเมินมูลค่าบริษัทฯ ด้วยการลดกระแสเงินสดเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับบริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยืน นอกจากนี้ DPAINT ยังได้ศึกษาการลงทุนในโครงการและธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ