BAM ดัน 4 โครงการช่วยเหลือลูกหนี้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ

HoonSmart.com>>บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ชูศักยภาพการเป็นแก้มลิงรองรับหนี้เสียแก้ให้เป็นหนี้ดี ดัน 4 โครงการช่วยเหลือลูกหนี้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ เผยสามารถบริหารจัดการ NPL จนได้ข้อยุติไปแล้ว 124,089 ราย รวมภาระหนี้ 295,539 ล้านบาท พร้อมตั้งศูนย์แก้ไขหนี้ออนไลน์ by BAM เพื่อช่วยให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM กล่าวว่า ปัจจุบัน BAM มี NPL อยู่ในความดูแล 84,478 ราย คิดเป็นภาระหนี้ทั้งหมด 467,080 ล้านบาท โดยปัจจุบัน BAM สามารถบริหารจัดการ NPL จนได้ข้อยุติไปแล้ว 124,089 ราย รวมภาระหนี้ 295,539 ล้านบาท โดย BAM วางแผนในการเพิ่มขนาดสินทรัพย์โดยเข้าประมูลซื้อจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการเพิ่มเติมปีละเกือบ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นแก้มลิงที่รองรับหนี้เสียนำมาแก้ไขให้กลายเป็นหนี้ดีกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจปกติต่อไป

ที่ผ่านมา BAM ใช้มาตรการที่หลากหลายในการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเงื่อนไข ที่ผ่อนปรนในการผ่อนชำระ การโอนทรัพย์หลักประกันชำระหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ตามความสามารถของลูกหนี้ นอกจากนั้น BAM ยังผลักดัน 4 โครงการช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละกลุ่ม เช่น โครงการสุขใจ ได้บ้านคืน ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน คิดดอกเบี้ย 0 % นาน 2 ปี โดยเป็นลูกหนี้ที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือโครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ

สำหรับลูกหนี้กลุ่ม Start-up และ SME ที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาทให้ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน คิดดอกเบี้ย 0 % นาน 1 ปี และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้ เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันมีภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถเลือกชำระหนี้ครั้งเดียวให้เสร็จสิ้น ภายใน 90 วัน หรือผ่อนชำระภายใน 3 ปีภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่น รวมทั้ง โครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการประนอมหนี้กับกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรให้มาชำระหนี้ตามกำลังความสามารถและด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน

“BAM ขอเชิญชวนให้ลูกหนี้ทุกรายเข้ามาประนอมหนี้กับเราเพราะ BAM มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งให้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และนอกเหนือจาก 4 โครงการดังกล่าวแล้ว BAM ยังเจรจาเงื่อนไขการประนอมหนี้ที่เหมาะสมตามกำลังความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย ดังนั้นขอให้ลูกหนี้ของ BAM เชื่อมั่นได้ว่า เราจะพยายามเสนอเงื่อนไขที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับลูกหนี้ของเรา” นายบัณฑิต กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ BAM จะได้รับเอกสารที่ระบุบาร์โค้ด หรือ QR Code ประจำตัวลูกหนี้แต่ละรายเพื่อใช้ในการชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ ผ่าน QR Payment หรือชำระที่สำนักงานหรือสาขาของ BAM ได้ทั่วประเทศ และเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ของ BAM หรือ ลูกหนี้ทั่วไป BAM ยังได้เปิด Official Account บน Facebook ชื่อ ศูนย์แก้ไขหนี้ออนไลน์ by BAM ซึ่งเป็นบริการสังคม เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน แนวทางในการแก้ไข และทางออกที่จะช่วยให้หลุดพ้นอุปสรรคและความยากลำบากจากการเป็นหนี้ ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เชี่ยวชาญในการประนอมหนี้ของ BAM มาเป็นผู้ให้คำตอบสำหรับทุกคำถาม