AQUA ทุ่ม 495 ลบ. ซื้อหุ้นเฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น ดันเข้าตลาดปี 67

HoonSmart.com>> บอร์ด “อควา คอร์เปอเรชั่น” ไฟเขียวเข้าลงทุนซื้อหุ้น “เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น” สัดส่วน 80% มูลค่า 495 ล้านบาท เจ้าของธุรกิจให้บริการรถขนส่งบุคคล บุคลากรและรถโดยสารไม่ประจำทาง ต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมดันเข้าตลาดหลักทรัพย์ปี 67

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) เปิดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต (CPT) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถขนส่งบุคคล บุคลากร และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในสัดส่วน 80.00% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นหุ้นเก่า 78.90% และหุ้นเพิ่มทุน 1.10% คิดเป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท เพื่อขยายพอร์ตการลงทุนด้านงาน Logistic ของบริษัทฯ ให้ครบวงจรมากขึ้น

ปัจจุบันบริษัท เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต (CPT) ให้บริการด้านการขนส่งบุคคลอาทิ การรับ-ส่งพนักงานจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆฝั่งตะวันออก โดยให้บริการแบบมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระยะยาว และยังให้บริการเช่ารถบัสและรถตู้สำหรับการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานการคมนาคม มากว่า 25 ปี

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความมั่นคงของธุรกิจและโอกาสเติบโตในอนาคต ที่กลับมาอย่างน่ายินดีหลังการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ประกอบกับการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องไปกับนโยบายต่างๆของรัฐอยู่เสมอ เช่น การมีแผนปรับเปลี่ยนรถบัสที่ใช้ขนส่งบุคคลเป็นรถบัส EV ในอนาคตเพื่อประโยชน์ทั้งด้านการลดต้นทุนและเพื่อมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมลดมลภาวะ

ทั้งนี้ จากการศึกษาเพื่อเข้าทำรายการพบว่า CPT มี EBITDA ปี 63-64 อยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะสามารถเข้ามาเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท AQUA ได้เป็นอย่างดี โดยพร้อมผลักดันให้ CPT เดินหน้าแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อเดินหน้าเข้าตลาดฯ ภายในไตรมาส 4 ปี 2567 ฉะนั้นประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเข้าลงทุนดังกล่าว