“กรุงศรี” เคลียร์ลูกค้าโอนเงินผ่านแอป Kept ด้วยตัวเอง ระบบไม่ถูกแฮ็ก

HoonSmart.com>> “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” แจงกรณีโอนเงินจากบัญชีต้นทางผ่านแอปพลิเคชัน Kept by krungsri ตรวจสอบพบลูกค้าผู้เสียหายทำธุรกรรมด้วยตัวเอง ระบบไม่ได้ถูกแฮ็ก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งความคืบหน้ากรณีที่มีผู้แจ้งเรื่องมีการโอนเงินออกจากบัญชีต้นทางผ่านแอปพลิเคชัน Kept by krungsri ล่าสุดวันนี้ (28 มีนาคม 2566) ธนาคารได้เชิญลูกค้าผู้เสียหายเข้าร่วมพูดคุยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ โดยธนาคารได้แสดงหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งพูดคุยและทำความเข้าใจกับลูกค้าผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารขอยืนยันว่า จากข้อมูลที่ธนาคารตรวจสอบ พบว่าลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรมด้วยตัวเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากระบบของธนาคารถูกแฮ็ก (hack) ตามที่ได้มีการสื่อสารออกไปในสื่อต่างๆ แต่อย่างใด และขอให้ความมั่นใจว่าระบบของธนาคารมีความปลอดภัยและพร้อมที่จะให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในส่วนที่มีข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 นั้น ได้ข้อยุติว่าอาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยธนาคารขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากลูกค้าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีได้แจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านมายังช่องทาง Call Center ของธนาคาร ธนาคารได้ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้มีการระงับการทำธุรกรรมของบัญชีปลายทางที่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องรอเอกสารของทางราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับลูกค้าผู้เสียหายให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินตามกฎหมาย โดยให้ลูกค้าผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีปลายทางที่ถูกระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไป ซึ่งขั้นตอนการทำงานดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่ภาคธนาคารต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
ทุกประการ

ธนาคารขอเน้นย้ำว่า แอปพลิเคชัน Kept by krungsri มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ธนาคารขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้เสียหายอย่างเต็มที่