‘บลจ.กรุงไทย’ บริการแจ้งข้อมูลทำรายการกองทุน ผ่าน KTAM Line Official ฟรี!

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงไทย” (KTAM) เปิดบริการใหม่ อำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่านช่องทาง line แจ้งข้อมูลการทำรายการกองทุนผ่าน “KTAM Line Official” ฟรี ไม่มีค่าบริการ สำหรับผู้ทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยน ในทุกๆ ช่องทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) ได้เปิดบริการแจ้งข้อมูลการทำรายการกองทุนผ่าน KTAM Line Official ฟรี! ไม่มีค่าบริการ สำหรับผู้ทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยน ในทุกๆ ช่องทาง

สำหรับวิธีการสมัครสามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยผู้ลงทุนที่เป็นเพื่อนกับ KTAM Line Official อยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านหน้า KTAM Line Official เพื่อเข้ารับบริการได้เลย โดยมีให้เลือกลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ลงทะเบียนผ่าน KTAM Smart Trade และยืนยันตัวตนโดยใช้ Username และ Password ที่เข้าระบบ KTAM Smart Trade หรือ 2) ลงทะเบียนผ่านเลขที่ผู้ถือหน่วย โดยใช้ข้อมูลเลขที่ผู้ถือหน่วยและเลขบัตรประชาชนยืนยันตัวตน และผู้ลงทุนที่ต้องการสมัครใช้บริการ แต่ยังไม่ได้เป็นเพิ่มเพื่อน สามารถเพิ่มเพื่อนก่อนสมัครบริการได้ง่ายๆ เพียงคลิก https://lin.ee/hyc1QJg

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน