THG ตั้งบล.เมย์แบงก์เป็นที่ปรึกษา ศึกษานำ’ธนบุรี บำรุงเมือง’เข้าตลาดหุ้น 

HoonSmart.com>>”ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)” เตรียมส่งลูกรัก “โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง”เข้าตลาดหุ้น เซ็นสัญญาแต่งตั้งบล.เมย์แบงก์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 67  ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการและเข้าถึงแหล่งเงินทุน หนุนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตรวดเร็ว  เสริมสร้างความแข็งแกร่งตลาด Wellness & Aging Society ทั้งในและต่างประเทศให้กับ THG มากยิ่งขึ้น 

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง หนึ่งในบริษัทย่อยของ THG ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือ THG ในอนาคต

สำหรับ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีจุดยืนชัดเจนด้านการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และเวลเนสสำหรับชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงมีการพัฒนา Digital Health tech ที่ล้ำสมัยพร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มได้แบบครบวงจร และมีแนวโน้มเติบโตสอดรับทิศทางเฮลท์แคร์โลกที่มุ่งให้ความสำคัญกับ Wellness & Aging Society ซึ่งการนำบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการและเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปและดำเนินการตามกระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปี 2567

“การศึกษาความเป็นไปได้ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท THG จะมีการกำกับดูแลอย่างถี่ถ้วนรอบคอบในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น THG และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการมีส่วนร่วมดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในมิติต่างๆ ที่ THG ให้ความสำคัญควบคู่กันมาตลอด เรื่องเข้าตลาดหลักทรัพย์  ปัจจุบันยังถือเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นศึกษาเท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมแจ้งรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามลำดับต่อไป” นพ.ธนาธิป กล่าว

ทั้งนี้ หาก THG สามารถนำโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จตามแผนที่วางไว้ คาดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด Wellness & Aging Society ทั้งในและต่างประเทศให้กับ THG มากยิ่งขึ้น สอดรับตามกลยุทธ์ที่มุ่งผนึกความร่วมมือกับ โรงพยาบาลเครือข่ายและสตาร์ทอัพ สร้างโอกาสเชื่อมต่อฐานลูกค้าทุกช่วงวัยบน On site และ Online ด้วย Digital Health tech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอย่างยั่งยืน