AGE สนับสนุน “ถังหมักรักษ์โลก”

AGE สนับสนุน “ถังหมักรักษ์โลก” หนุนนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ส่งมอบ “ถังหมักรักษ์โลก” จำนวน 500 ใบ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่อำเภอนครหลวง โดยมีนายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวงเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 12 ตำบลในพื้นที่อำเภอนครหลวง สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการส่งเสริมให้การเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2565 เมื่อเร็ว ๆ นี้