ตลาดเตือนอย่าแชร์-อย่าหลงเชื่อเพจปลอม

HoonSmart.com >> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์เพจปลอม

ตลาดหลักทรัพย์ เตือนผู้ลงทุนและประชาชน อย่าหลงเชื่อและอย่าแชร์เพจปลอม  เพจ Facebook ที่แอบอ้างภาพและชื่อของกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึง Line ที่แอบอ้างภาพและแสดงตนว่าเป็นผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมอบรมลงทุนหรือลงทุน

รวมถึงอย่าหลงเชื่อและแชร์เพจปลอมหรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่มีการใช้โลโก้ ชื่อองค์กร ภาพสถานที่ ชื่อและภาพผู้บริหารของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนภาพบุคคลในตลาดทุนและบุคคลมีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงให้เข้าร่วมลงทุน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเพจโซเชียลมีเดียหรือโฆษณาชักชวนลงทุนดังกล่าว

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th หรือโซเชียลมีเดียทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999