บางจากฯ คว้ารางวัล  “สุดยอดองค์กรคุณภาพ”  – “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ”

HoonSmart.com>>บางจาก คอร์ปอเรชั่น รับมอบรางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย บางจาก ฯ เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ประจำปี 2565 จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จากกลุ่มธุรกิจการตลาด ตอกย้ำความสำเร็จมาตรฐานการจัดการองค์กรสู่ระดับสากล การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

ผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2565 โดย บางจาก ฯ เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ประจำปี 2565 จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากกลุ่มธุรกิจการตลาด โดยมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA เป็นองค์กรเดียวได้รับรางวัล TQA ซึ่งเป็นรางวัลในระดับสูงที่สุดจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับสากล ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของบางจากฯ ได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus: Innovation (TQC + Innovation 2020) ในปี 2563

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ รับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2565 ซึ่งบางจากฯ เป็น 1 ใน 6 องค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จากกลุ่มธุรกิจการตลาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 2 ประเภทที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของบางจากฯ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรสู่ระดับสากล แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ ควบคู่กับความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่พัฒนากระบวนการทำงาน ปรับเปลี่ยน ผลักดันและพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง นำมาซึ่งการได้รับรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกให้การยอมรับ