บลจ.ทิสโก้ออกกอง “ทิสโก้ China Clean Energy” ลงทุนผู้นำพลังงานสะอาดโลก

HoonSmart.com>> “บลจ.ทิสโก้” เปิดตัวกองทุนทิสโก้ China Clean Energy (TCHCLEAN) เน้นลงทุนหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดในประเทศจีน ชี้โอกาสสร้างกำไรมีอยู่มาก ะจีนเป็นผู้นำพลังงานสะอาดทั้งการผลิตและการอุปโภค ด้านรัฐบาลเดินหน้าหนุนพลังงานสะอาดเต็มที่ เปิดขาย IPO 23-30 มี.ค.66

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทุกประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลบวกต่อประเทศจีนอีกด้วย เพราะปัจจุบันจีนเป็นผู้นำห่วงโซ่อุปทานของการผลิตพลังงานสะอาด โดยข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่าปี 2564 งานประกอบ ติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่รถยนต์ EV ในสัดส่วน 78% และ 70% ตามลำดับมาจากบริษัทสัญชาติจีน

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนนำโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังแสดงความจริงจังในการเดินหน้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากได้บรรจุการใช้พลังงานสะอาดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2568 และในปี 2563 นายสี จิ้นผิงยังได้ประกาศในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ว่าจีนตั้งเป้าหมายปลอดคาร์บอนในประเทศภายในปี 2603 โดยที่ผ่านมาจีนได้สนับสนุนเงินให้กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาดของจีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ร่วมมือกับเอกชน มหาวิทยาลับ และสถาบันวิจัยในการคิดค้นนวัตกรรมพลังงานสะอาดใหม่ๆ อยู่เสมอ และรัฐบาลจีนยังรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยมีการรับประกันราคาซื้อขั้นต่ำไว้อีกด้วย

สำหรับในแง่การลงทุนนั้น ในปัจจุบันราคาหุ้นพลังงานสะอาดของจีนอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับในอดีตโดยข้อมูล จาก Bloomberg ณ วันที่ 7 มีนาคม พบว่าดัชนี Solactive China Clean Energy มีอัตราราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) อยู่ที่ 19.6 เท่า ขณะที่ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 22.6 เท่า จากประเด็นบวกดังกล่าว บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy (TCHCLEAN) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน Global X China Clean Energy ETF (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดในประเทศจีน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มี.ค.2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“จุดเด่นของกองทุนนี้คือหุ้นส่วนใหญ่ที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุนนั้นมักจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตของรายได้และกำไรในระดับที่น่าสนใจ และเป็นหุ้นที่อยู่ในทุกห่วงโซ่อุปทานของพลังงานสะอาดในจีน ที่นอกจากจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายและความต้องการอุปโภคพลังงานสะอาดในจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโลกแล้ว ยังได้ประโยชน์จากความต้องการอุปโภคพลังงานสะอาดของโลกอีกด้วย” นายสาห์รัชกล่าว

สำหรับตัวอย่างหุ้นที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน เช่น China Three Gorges Corporation ผู้นำด้านพลังงานสะอาดทั้งพลังงานลม น้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน โดยข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 28 ก.พ.2566 คาดว่า บริษัทจะมีรายได้รวมตั้งแต่ปี 2561- 2567 เติบโต 30% ต่อปี และกำไรต่อหุ้นจะเติบโตเฉลี่ย 19% ต่อปี อีกตัวอย่างบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน คือ

บริษัท LONGi Green Energy Technology เป็นผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยวรายใหญ่ของโลก โดยข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คาดว่า บริษัทจะมีรายได้รวมตั้งแต่ปี 2561- 2567 เติบโต 41.4% ต่อปี และกำไรต่อหุ้นจะเติบโตเฉลี่ย 46.9% ต่อปี

บริษัทต่อมาคือ China Yangtza Power ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ และเป็นเจ้าของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 28 ก.พ.2566 คาดว่า บริษัทจะมีรายได้รวมตั้งแต่ปี 2561- 2567 เติบโต 4% ต่อปี และกำไรต่อหุ้นจะเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี

พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TCHCLEAN ตั้งแต่วันที่ 23-30 มี.ค.2566 ยอดเงินลงทุนสะสมทุก ๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) กองทุนหุ้นไทย ระดับ 5 ดาว* มูลค่า 100 บาท สูงสุด 2,000 บาท (* ข้อมูลการจัดอันดับ ณ วันที่ 28 ก.พ.2566 สามารถดูข้อมูลการจัดอันดับได้ที่ www.morningstarthailand.com) และรับเพิ่ม ทองคำหนัก 1 สลึง เมื่อมียอดเงินลงทุน 20 ล้านบาท ขึ้นไป