CWT เฮ !!! โรงไฟฟ้า GP4 ผ่านฉลุย -หนุน PPA เพิ่มแผนปีนี้ 50 MW

HoonSmart.com << CWT เสิร์ฟข่าวดี!  โครงการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าขยะ อบต.ท่าโรงช้าง สุราษฏร์ธานี  “GP4”  กำลังผลิต 6.6 MW ผ่านคัดเลือกฉลุย คาดลงนามไตรมาส 2/66 หนุน PPA ในมือเพิ่ม 

วีระพล ไชยธีรัตต์

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป  (CWT) เปิดเผยว่า วันที่ 1 มี.ค. 2566 บริษัท กรีนเพาเวอร์ 4 จำกัด  (GP4)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนลงทุนโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ล่าสุด คณะกรรมการคัดเลือกโครงการดังกล่าว ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของ GP4 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคุณสมบัติทั่วไป 2.ด้านคุณสมบัติการลงทุน 3.ข้อเสนอด้านเทคนิค และ4.ข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทน

ผลปรากฏว่า GP4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการด้านสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2566 นี้

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และเมื่อลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ เตรียมยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย โดยมีกำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์ และปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ต่อไป

“บริษัทฯ มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ บริหารโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หากรวมโครงการดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 32.1 เมกะวัตต์  ซึ่งตามแผนกลยุทธ์ จะทยอยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือให้มากกว่า 50 MW ภายในปี 2566  ”

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% จากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเบาะหนังบริษัทฯ มีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง และมีแผนการส่งมอบงานอย่างชัดเจน ขณะที่มีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนธุรกิจยานยนต์ มีแผนการส่งมอบงานตามกำหนดเช่นกัน ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลงานในปีนี้จะสามารถสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องจากปีก่อน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท CWT  มีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว และมีโรงคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF 1 แห่ง กำลังการผลิต 400 ตัน/วัน อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้า คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 3/2566

ปัจจุบันได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี พร้อมกันนี้มีอีก 1 โครงการอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังการผลิต 6.0 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม อีกทั้งมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีกหลายแห่ง