“อเบอร์ดีน” จัดกิจกรรมพิเศษ เสิร์ฟ “สูตรเด็ด by อเบอร์ดีน”

HoonSmart.com>> บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมพิเศษ เสิร์ฟ “สูตรเด็ด by อเบอร์ดีน” พร้อมอัปเดตสถานการณ์ตลาดโลกโดยคุณโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) เผยกลยุทธ์การบริหารกอง Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ แบบเจาะลึก รวมถึงสูตรเด็ดในการคัดเลือกหุ้น และเทคนิคการสร้างพอร์ตของผู้จัดการกองทุนระดับโลกโดย คุณมาร์ติน คอนนาแฮน Investment Director จาก abrdn group

สำหรับผู้ลงทุนที่มองหารายรับสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสเติบโตจากผลกำไรส่วนต่างของราคาหุ้น (Capital gain) ในระยาว อเบอร์ดีนขอแนะนำ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ มุ่งเน้นการลงทุนหุ้นปันผลเด่นทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์ที่โดดเด่น แบ่งการลงทุนเป็น 2 ส่วนหลัก Core Portfolio เน้นการลงทุนในระยะยาวในหุ้นคุณภาพ เพื่อโอกาสรับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสเติบโตของราคาหุ้น และ Dividend Capture Sleeve ลงทุนระยะสั้น เพื่อหาโอกาสรับกระแสเงินสดจากทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ โดยกองทุนหลักตั้งเป้าจ่ายปันผลรายเดือนสม่ำเสมอ แม้ในภาวะที่ตลาดผันผวน โดยมีประวัติการจ่ายปันผลรายเดือนอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปี

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ มีให้เลือกทั้งชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ABGDD-R) เหมาะกับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสรับกระแสเงินสดรายเดือน โดยไม่ต้องเสียภาษี ชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) ชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABGDD-RMF)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.abrdn.com/th-th/investor/what-we-do/active-equities/global-dynamic-dividend