TRITN เล็งรับงานใหญ่ขึ้นหวังดัน Backlog แตะหมื่นล้าน

HoonSmart.com>>”ไทรทัน โฮลดิ้ง”(TRITN)แย้มปีนี้จะขยับเข้าหาโครงการที่มีมูลค่างานใหญ่ขึ้น ดันงานในมือ (Backlog) แตะหมื่นล้าน โดยยังคงความเป็นบริษัทก่อสร้างที่เน้นงานด้านท่อน้ำมันกับรางรถไฟอยู่ มีแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพขายผู้ถือหุ้นเดิม แถมฟรีวอแรนต์ เตรียมเงินให้พร้อมรองรับการขยายตัว

นายสัญญา กาญจนวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน​ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (TRITN) กล่าวว่า งานโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปีนี้โฟกัสที่งานวางท่อและงานรางรถไฟเช่นเดิม แต่ขยับเข้าไปในโครงการที่มีมูลค่างานใหญ่ขึ้น ดังนั้นเมื่อมองเป้าหมายปลายปีนี้ที่มีงานในมือ(Backlog) แตะระดับหมื่นล้าน จากการเลือกเข้างานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และรับงานตรงกับเจ้าของงานมากขึ้น โดยจะยังคงความเป็นบริษัทก่อสร้างที่เน้นงานด้านท่อน้ำมันกับรางรถไฟอยู่

“เรามุ่งเน้นการเติบโตไปที่จุดที่เรามีความชำนาญที่สุดคืองานก่อสร้างด้านการวางท่อใต้ดิน เพื่อขนส่งน้ำมัน หรือขนส่งน้ำ กับงานวางรางรถไฟและอาณัติสัญญาณ เราประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน Vender list ในหน่วยงานรัฐและเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่ง และหลายปีที่ผ่านมาเราเก็บสะสมประสบการณ์จากการเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างขนาดเล็กหลายๆงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในอนาคตที่จะขยับไปรับงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ ในปีที่ผ่านมาเราขยับมูลค่างานที่รับให้มีมูลค่างานที่เพิ่มสูงขึ้นและรับงานตรงจากเจ้าของงานมากขึ้น ทิศทางดังกล่าวจะทำให้เราสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้นและอยู่ในสายงานก่อสร้างที่เราถนัด แม้จะเริ่มขยายงานมาแล้วตั้งแต่ปลายปีก่อน แต่งานส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ในต้นปีนี้ คาดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราที่จะมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”

นายสัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้งานที่ได้รับเข้ามาถือว่ามากพอเพียงแล้ว อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างพัฒนาขนาดใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง ภารกิจต่อไปของบริษัทจะเป็นเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต แม้ตอนนี้บริษัทมีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง มีสัดส่วนเงินกู้น้อยมาก โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity Ratio (DE Ratio) อยู่ที่น้อยกว่า 1% แต่ยังมีขนาดเล็กสำหรับการรองรับงานมูลค่าสูง

ดังนั้นเพื่อเตรียมเงินรองรับการขยายตัวสามารถมาได้ทั้งจากส่วนทุนและส่วนของแหล่งเงินกู้ เช่นออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือจะขอวงเงินสินเชื่อธนาคาร ซึ่งในปีนี้มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.5% ขายให้ผู้ถือปัจจุบันตามสัดส่วน โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วย