UAC ผนึก “ReAcc” ส่งโรงไฟฟ้า Solar ซื้อขาย I – REC

ชัชพล ประสพโชค

สมแล้วที่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานสะอาด “บริษัท ยูเอซี โกลบอล” (UAC) เพราะล่าสุดประกาศผนึกกำลังกับแพลตฟอร์ม “ReAcc” เป็นแพลตฟอร์มภายใต้บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) ซึ่งให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด แบบครบวงจร (one-stop service) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการซื้อ – ขายใบรับรองสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การเริ่มนำไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“PEA”)

การร่วมมือกันในครั้งนี้ บอสคนเก่ง “ชัชพล ประสพโชค” กระซิบว่าการได้ “ReAcc”ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นการกรุยทางให้กับ “ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้น โดยได้ขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหไทย (SHT) ขนาดการผลิตไฟฟ้า 924.56 kWp และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วงศ์บัณฑิต (VBD) ขนาดการผลิตไฟฟ้า 750.20 kWp ที่สำคัญ “ReAcc” พร้อมที่จะมาช่วยต่อยอดจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้มา Matching กันระหว่างบริษัทกับลูกค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ที่มีใบรับรอง Renewable Energy Certificates (RECs) ตามมาตรฐาน I-REC Standard ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อสานต่อให้กลุ่มบริษัท UAC ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) พร้อมตอบรับนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า ชณะเดียวกันยังเป็นการสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า และลดผลกระทบเรื่องก๊าซคาร์บอน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม