CCET เปิดยอดขายก.พ.ุ66 ลดลง 9.3% จากปีก่อน

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือนก.พ.66 อยู่ที่ 11,997 ล้านบาท ลดลง 9.3% จากเดือนก.พ.65 แต่เพิ่มขึ้น 5.4% จากเดือนก่อนหน้า

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายประจำเดือน ก.พ.2566 อยู่ที่ 365.94 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 11,997.99 ล้านบาท ลดลง 9.3% จากเดือนก.พ.2565 อยู่ที่ 403.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 13,487.15 ล้านบาท แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค.2566 ที่ 5.4% อยู่ที่ 347.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ รวม 2 เดือนแรกของปี 2566 มียอดขาย 713.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 23,997.02 ล้านบาท ลดลง 7% จาก 2 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 766.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 25,622.12 ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 32.7871 บาท และอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 30.1020 เหรียญไต้หวัน

ทั้งนี้ เนื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ดังนั้นบริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งนอดขายปี 2565 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี