GULF เปิดประสบการณ์เยาวชนออทิสติก

HoonSmart.com >> ‘กัลฟ์’ ร่วมกับ ‘มูลนิธิออทิสติกไทย’ เปิดประสบการณ์ให้กับเยาวชนออทิสติก  ถ่ายทอดเรื่องพลังงานผ่านผลงานศิลปะ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ให้กับเยาวชนจากมูลนิธิ
ออทิสติก โดยกัลฟ์เปิดบ้านพาตัวแทนเยาวชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง ซึ่งเป็นโครงการที่กัลฟ์พัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้ที่สนใจ ได้มาศึกษาดูงาน รวมถึงเป็นพื้นที่สันทนาการ ในท้องถิ่น ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย
นับเป็นจุดเริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับตัวแทนเยาวชนจากมูลนิธิฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น ผ่านประสบการณ์จริง สามารถนำไปสื่อสารผ่านงานศิลปะได้ และต่อยอดเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในมูลนิธิออทิสติกได้ในอนาคตต่อไป

อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมและประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า
“มูลนิธิออทิสติกไทย” เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กออทิสติกและเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยมูลนิธิฯ ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรม และนวัตกรรมต่างๆ ในการศึกษาการพัฒนาทักษะสู่การสร้างอาชีพ และให้เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ รวมถึงมีโปรแกรมการดูแลอบรมผู้ปกครองด้วย

โดยปีนี้มูลนิธิ ฯ มีโครงการที่ได้ร่วมมือกับกัลฟ์ ซึ่งให้โอกาสเด็ก ๆ ของมูลนิธิฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้า เรียนรู้เรื่องพลังงานจากสถานที่จริง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ”

นายวรัท จันทยานนท์ ผู้จัดการแบรนด์ Artstory กล่าวว่า “น้อง ๆ เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ เป็นศิลปินจากกลุ่ม Artstory ซึ่งมีความชอบในงานศิลปะและมีทักษะในการวาดภาพที่โดดเด่น โดย Artstory เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่พัฒนาน้องๆ ออทิสติก โดยการใช้ศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการบำบัดเด็ก ๆ แล้วนำผลงานศิลปะของน้อง ๆ มาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเด็กๆ ออทิสติก โดยมีแผนในการขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดอีกด้วย

โครงการนี้ น้อง ๆ ไปดูงานที่โรงไฟฟ้าที่ จ.สระบุรี แล้วนำประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ และต่อยอดไปทำเป็นงาน NFT ซึ่งจะไปอยู่ในโลกเสมือนจริง
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับน้องๆ อีกทางหนึ่งในยุคดิจิทัล

ครูเฟรด ธนภัทร เลิศไกร คุณครูสอนศิลปะประจำมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวเสริมว่า  น้อง ๆ ได้ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกัลฟ์ ทำให้น้อง ๆ ประทับใจแล้วก็มีความสุขมาก ซึ่งกลุ่มเด็กออทิสติกก็จะมีความไร้เดียงสา จะชอบทุกอย่างเหมือนเด็กๆ พอได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ก็จะมีความสุขมาก ๆ ช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ สามารถกลับมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองได้ ต้องขอขอบคุณบริษัท กัลฟ์ ที่มอบประสบการณ์แบบนี้ให้กับเด็ก ๆ

นอกจากนี้ กัลฟ์ และมูลนิธิออทิสติกไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนการวาดภาพให้กับเยาวชนจากมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพรพรรณ สุวรรณ์ เจ้าของแฟนเพจ “PannPam การ์ตูน สร้าง สุข” เพจแบ่งปันความสุขในการวาดภาพ ที่มีผู้ติดตามกว่า 140,000 คน มาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ เพื่อนำภาพที่ได้จากการเวิร์คช็อปไป พัฒนาสู่การจัดนิทรรศการศิลปะผ่านแกลเลอรี่เสมือนจริง (Virtual Gallery) ให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ในลำดับต่อไป