DEXON : ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง ขึ้นแท่นผู้นำตรวจสอบระบบวิศวกรรมขั้นสูง

HoonSmart.com >> ก.ล.ต. ไฟเขียว DEXON นับหนึ่งไฟลิ่ง ไอพีโอ 123.18 ล้านหุ้น ลุยเทรด mai  ระดมทุนเสริมแกร่งเทคโนโลยีตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงครบวงจร มาตรฐานสากล 

นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี  (DEXON)  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  (ไฟลิ่ง) แล้ว ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสการเติบโต

สำหรับ DEXON เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้าง และอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ โดยแบ่งรูปแบบให้บริการตามโครงสร้าง 4 ประเภท คือ

1. บริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Inspection Technology) 2. บริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Conventional Inspection Technology) 3. บริการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ (Training Services) 4. บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ประกอบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง (Engineering design, Assembly, Installation and Maintenance Service)

วัตถุประสงค์การระดมทุน  มีแผนขยายธุรกิจไปประเทศเนเธอร์แลนด์ (ทวีปยุโรป) รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมระบบท่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง คู่แข่งน้อย เช่น การตรวจสอบรอยแตกขนาดเล็กในระบบท่อส่ง ที่ใช้เครื่องมือพิเศษเทคโนโลยีสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้น , ลงทุนงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และทุนหมุนเวียน สร้างความแข็งแกร่งและ โอกาสการแข่งขันให้กับบริษัท

ขณะเดียวกัน DEXON  มีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจครบวงจร โดยจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ 1. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด (DTS) ให้บริการลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ และประเทศข้างเคียง 2. บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  (DTC) ให้บริการการฝึกอมรบเพื่อส่งเสริม และยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท

3. บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์  (DMS) ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง และงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกล และซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อ และโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี 4. บริษัท ดาคอน ยุโรป บีวี (DEBV) จัดตั้งในเนเธอร์แลนด์ ดำเนินงานครอบคลุมลูกค้าในทวีปยุโรป และอเมริกา

“การเข้าตลาดเอ็มเอไอ เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจบริษัทให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในอนาคต  มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูง แก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติแบบครบวงจร และให้บริการอย่างต่อเนื่องไปทุกภูมิภาคของโลกอย่างยั่งยืน” นางมัลลิกา กล่าว

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป ที่ปรึกษาทางการเงินของ DEXON กล่าวว่า ก.ล.ต. เริ่มนับ 1 ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)  จำนวน 123.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  0.50 บาท คิดเป็น 25.85% ของทุนชำระแล้ว คาด  DEXON เข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาสแรกปีนี้

สำหรับผลดำเนินงาน DEXON  และบริษัทย่อย ปี 2563-2565 มีรายได้ขาย -บริการ 438.97 ล้านบาท 433.46 ล้านบาท และ 608.51 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 175.04 ล้านบาท เติบโต 40.38% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2564

กำไรสุทธิ 11.04 ล้านบาท ,18.15 ล้านบาท และ 105.15 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท เติบโต 479.33% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564  จากลูกค้าต่างประเทศเป็นหลัก ตามสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลาย และบริษัทสามารถเดินทางไปให้บริการในต่างประเทศได้มากขึ้น เชื่อว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่เผชิญวิกฤต COVID-19 มาตั้งแต่ปี 2563