‘นิติ โอสถานุเคราะห์’ กำเงินสด 3.37 พันล.

“โอสถสภา” เช้านี้ บิ๊กล็อต 135.17 ล้านหุ้น ราคาเท่ากับไอพีโอ 25 บาท “นิติ โอสถานุเคราะห์”ขาย เหลือหุ้นในพอร์ต 16.28%

วันที่ 17 ต.ค. 2561 หุ้นน้องใหม่ บริษัทโอสถสภา (OSP)เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก เปิดที่ราคาหุ้นละ 30 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท บวก 20% จากราคาไอพีโอที่ 25 บาท พบมีรายการบิ๊กล็อตหุ้น OSP 36 รายการ จำนวน 135,168,700 หุ้น มูลค่าการซื้อขายรวม 3,379.22 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 25 บาท เท่ากับราคาไอพีโอ ล่าสุดเวลา 11.00 น. ราคาเคลื่อนไหวที่ 28 บาท


ก่อนหน้านี้ นายนิติ โอสถานุเคราะห์ หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประสงค์จะขายหุ้นที่ถืออยู่จำนวน 135,168,700 หุ้น ในวันแรกที่หุ้น OSP เข้าซื้อขายในตลาด ผ่านกระดานใหญ่ ในราคาหุ้นละ 25 บาท ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ นายนิติ ลดสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 25% หรือจำนวน 624,250,000 หุ้น เหลือจำนวน 16.28% ของทุนเรียกชำระแล้ว