ตลท.เผย POST-THAI เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน-การดำเนินงานปีที่ 3

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ “บางกอก โพสต์” และ “การบินไทย” กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ปีที่ 3)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งดำเนินการกับ POST และ THAI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ปีที่ 3) ตามที่บริษัท บางกอก โพสต์ (POST) และบริษัท การบินไทย (THAI) เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงิน และการดำเนินงานปีที่ 2 (NC ปีที่ 2) และยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศชื่อ POST และ THAI เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานปีที่ 3 (NC ปีที่ 3) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ POST และ THAI ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กำหนดระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ (2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปีเมื่อบริษัทจดทะเบียนดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้วตาม (1)

หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป