BAY ปิดดีลซื้อ “บล.โนมูระ พัฒนสิน” เปลี่ยนชื่อใหม่ “บล.กรุงศรี พัฒนสิน”

HoonSmart.com>> “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ประกาศความสำเร็จเข้าซื้อกิจการบล.โนมูระ พัฒนสิน (CNS) สัดส่วน 99.1% จาก Nomura Asia Investment (Singapore) หลังแบงก์ชาติและหน่วยงานกำกับดูแลไฟเขียว พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บล.กรุงศรี พัฒนสิน” (KCS) เข้าเป็นบริษัทในเครือกรุงศรี กรุ๊ป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-EGM) ครั้งที่ 1/2565 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตรา 99.1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน (CNS) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยจาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte Ltd. (NAIS) และความตั้งใจในการรับซื้อหุ้นในอัตราไม่เกิน 0.9% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CNS รวมสูงสุดอัตรา 100% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS (ธุรกรรม) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งก่อนหน้านี้

ขณะนี้ธนาคารได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตรา 99.1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CNS จาก NAIS โดยได้รับความเห็นชอบจากธปท.และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ CNS มีฐานะเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Non-Solo Consolidation)

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า “ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี รวมถึงขอต้อนรับทีมผู้บริหารและพนักงานของ KCS ทุกคน ในฐานะสมาชิกใหม่ของกรุงศรี กรุ๊ป เราจะผสานความเชี่ยวชาญและความสามารถเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ของกรุงศรี และยกระดับกรุงศรีในฐานะพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ (Trusted Partner) อย่างต่อเนื่อง

“ผมมั่นใจว่า KCS จะเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและหลากหลาย พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีอย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้า ทั้งนี้ขอให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่าบริการต่างๆ จะยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ” นายอาคิตะ กล่าว